Resmi Gazete’de yayımlandı: Kullanılmış yahut yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış yahut Yenileştirilmiş Eşya İthalatına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış yahut yenileştirilmiş eşyanın ithalat müsaadesine dair adap ve asılları belirliyor.

Buna nazaran, gerekli kaideleri taşıyan eşyaların özgür deverana girişine müsaade veriliyor.

İthaline müsaade verilen kullanılmış eşya listesinden “kendinden hareketli delme yahut sondaj makineleri” çıkarıldı.