Resmi Gazete’de bugün (2 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx